Skip to main content

Gut d'or

Šta znači Gut d'or


Gut d'or značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gut d'or (od francuske reči: goutte dor) zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina.

Reč Gut d'or napisana unazad: ro'd tug

Gut d'or se sastoji od 8 slova.

sta je Gut d'or

Slično:
Šta znači Guturalan grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grlen...
Šta znači Gutural gram. grleni glas....
Šta znači Gutolin mast od voska, terpentinskog ulja i dr. ....
Šta znači Gut d'or zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. ...
Šta znači Gutacija vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito n...
Šta znači Gutaperka kaučuku slična, ali neelastična guma sa Sumatre, koja ome...