Skip to main content

Gutacija

Šta znači Gutacija


Gutacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gutacija (latinski gutta kaplja) vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito noću (večernja rosa).

Reč Gutacija napisana unazad: ajicatug

Gutacija se sastoji od 8 slova.

sta je Gutacija

Slično:
Šta znači Guturalan grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grlen...
Šta znači Gutural gram. grleni glas....
Šta znači Gutolin mast od voska, terpentinskog ulja i dr. ....
Šta znači Gut d'or zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. ...
Šta znači Gutacija vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito n...
Šta znači Gutaperka kaučuku slična, ali neelastična guma sa Sumatre, koja ome...