Skip to main content

Gutacija značenje

Šta znači Gutacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Gutacija (latinski gutta kaplja) vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito noću (večernja rosa).

Reč Gutacija napisana unazad: ajicatug

Gutacija se sastoji od 8 slova.

Šta je Gutacija

На Ћирилици: (лат. гутта капља) вот. издвајање воде из биљке у виду капљица, нарочито ноћу (вечерња роса).

Slično: 
Guturalan grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grleni glasovi....
Gutural gram. grleni glas....
Gutolin mast od voska, terpentinskog ulja i dr. ....
Gut d or zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. ...
Gutacija vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito noću ....
Gutaperka kaučuku slična, ali neelastična guma sa Sumatre, koja omekša i post...
Sve reči na slovo g