Skip to main content

Guta značenje

šta znači Guta

Na latinici: Definicija i značenje reči Guta (fr. goutte, latinski gutta) kap, kaplja; trunka, malčice;medicina: kostobolja,isto znači i giht.

Reč Guta sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. гоутте, лат. гутта) кап, капља; трунка, малчице; мед. костобоља, уп. гихт.


Guti fruti „svi plodovi", jedno ital. jelo sa mnogo plodova ; fig. mešavina, s...
Guturalan grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grleni glasovi....
Gutural gram. grleni glas....
Gutolin mast od voska, terpentinskog ulja i dr. ....
Gut d or zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. ...
Gutacija vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito noću ....
Sve reči na slovo g