Skip to main content

Guta

Šta znači Guta


Guta značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Guta (od francuske reči: goutte, latinski gutta) kap, kaplja; trunka, malčice; medicina: kostobolja, isto znači i giht.

Reč Guta napisana unazad: atug

Guta se sastoji od 4 slova.

sta je Guta

Slično:
Šta znači Guturalan grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grlen...
Šta znači Gutural gram. grleni glas....
Šta znači Gutolin mast od voska, terpentinskog ulja i dr. ....
Šta znači Gut d'or zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. ...
Šta znači Gutacija vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito n...
Šta znači Gutaperka kaučuku slična, ali neelastična guma sa Sumatre, koja ome...