Skip to main content

Gutaperka

Šta znači Gutaperka


Gutaperka značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Gutaperka (od malajske reči: guttah, percha) kaučuku slična, ali neelastična guma sa Sumatre, koja omekša i postane elastična u vreloj vodi; upotrebljava se za mašinske kaiše, cevi, đonove i dr., a u medicini, u obliku hartije za zavoje i, rastvorena u hloroformu, za premazivanje i zatvaranje rana; gutaperka satin koža od gume.

Reč Gutaperka napisana unazad: akrepatug

Gutaperka se sastoji od 9 slova.

sta je Gutaperka

Slično:
Šta znači Guturalan grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grlen...
Šta znači Gutural gram. grleni glas....
Šta znači Gutolin mast od voska, terpentinskog ulja i dr. ....
Šta znači Gut d'or zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. ...
Šta znači Gutacija vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito n...
Šta znači Gutaperka kaučuku slična, ali neelastična guma sa Sumatre, koja ome...