Skip to main content

Gutaperka značenje

šta znači Gutaperka

Na latinici: Definicija i značenje reči Gutaperka (od malajske reči: guttah, percha) kaučuku slična, ali neelastična guma sa Sumatre, koja omekša i postane elastična u vreloj vodi; upotrebljava se za mašinske kaiše, cevi, đonove i dr., a u medicini, u obliku hartije za zavoje i, rastvorena u hloro-formu, za premazivanje i zatvaranje rana; gutaperka satin koža od gume.

Reč Gutaperka sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (мал. гуттах, перцха) каучуку слична, али нееластична гума са Суматре, која омекша и постане еластична у врелој води; употребљава се за машинске каише, цеви, ђонове и др., а у медицини, у облику хартије за завоје и, растворена у хлоро-форму, за премазивање и затварање рана; гутаперка сатин кожа од гуме.


Guti fruti „svi plodovi", jedno ital. jelo sa mnogo plodova ; fig. mešavina, s...
Guturalan grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grleni glasovi....
Gutural gram. grleni glas....
Gutolin mast od voska, terpentinskog ulja i dr. ....
Gut d or zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. ...
Gutacija vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito noću ....
Sve reči na slovo g