Skip to main content

Guvernadur

Šta znači Guvernadur


Guvernadur značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Guvernadur (od italijanske reči: governatore) zastupnik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad Crnom Gorom (kao glavni svetovni starešina; kasnije nasledio zvanje u plemenskoj hijerarhiji).

Reč Guvernadur napisana unazad: rudanrevug

Guvernadur se sastoji od 10 slova.

sta je Guvernadur

Slično:
Šta znači Guvernman vlada, oblik vladanja; uprava; uprava jedne pokrajine, na...
Šta znači Guvernirati krmaniti, upravljati; rukovati, rukovo-diti; vladati; vas...
Šta znači Guvernanta vaspitačica, domaća učiteljica; na dvorovima: domoupravite...
Šta znači Guvernadur zastupnik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad...
Šta znači Guverner glavni komandant vojnog okruga ; u Sev. Americi: najviši d...