Skip to main content

Guvernadur značenje

šta znači Guvernadur

Na latinici: Definicija i značenje reči Guvernadur (ital. governatore) zastupnik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad Crnom Gorom (kao glavni svetovni starešina; kasnije nasledio zvanje u plemenskoj hijerarhiji).

Reč Guvernadur sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. говернаторе) заступник млетачке власти у доба протектората Млетака над Црном Гором (као главни световни старешина; касније наследио звање у племенској хијерархији).


Guvernman vlada, oblik vladanja; uprava; uprava jedne pokrajine, namesništvo,...
Guvernirati krmaniti, upravljati; rukovati, rukovo-diti; vladati; vaspitavati....
Guvernanta vaspitačica, domaća učiteljica; na dvorovima: domoupraviteljka, name...
Guvernadur zastupnik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad Crnom Gor...
Guverner glavni komandant vojnog okruga ; u Sev. Americi: najviši državni sl...
Sve reči na slovo g