Skip to main content

Guverner značenje

šta znači Guverner

Na latinici: Definicija i značenje reči Guverner (fr. gouverneur) glavni komandant vojnog okruga (ili: provincije, kolonije, grada ili tvrđave); u Sev. Americi: najviši državni službenik, upravnik npr. banke; namesnik; vaspitač (prinčeva itd.).

Reč Guverner sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. гоувернеур) главни командант војног округа (или: провинције, колоније, града или тврђаве); у Сев. Америци: највиши државни службеник, управник нпр. банке; намесник; васпитач (принчева итд.).


Guvernman vlada, oblik vladanja; uprava; uprava jedne pokrajine, namesništvo,...
Guvernirati krmaniti, upravljati; rukovati, rukovo-diti; vladati; vaspitavati....
Guvernanta vaspitačica, domaća učiteljica; na dvorovima: domoupraviteljka, name...
Guvernadur zastupnik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad Crnom Gor...
Guverner glavni komandant vojnog okruga ; u Sev. Americi: najviši državni sl...
Sve reči na slovo g