Skip to main content

Guvernirati

Šta znači Guvernirati


Guvernirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Guvernirati (od francuske reči: gouverner, latinski gubernare) krmaniti, upravljati; rukovati, rukovoditi; vladati; vaspitavati.

Reč Guvernirati napisana unazad: itarinrevug

Guvernirati se sastoji od 11 slova.

sta je Guvernirati

Slično:
Šta znači Guvernman vlada, oblik vladanja; uprava; uprava jedne pokrajine, na...
Šta znači Guvernirati krmaniti, upravljati; rukovati, rukovo-diti; vladati; vas...
Šta znači Guvernanta vaspitačica, domaća učiteljica; na dvorovima: domoupravite...
Šta znači Guvernadur zastupnik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad...
Šta znači Guverner glavni komandant vojnog okruga ; u Sev. Americi: najviši d...