Skip to main content

Guvernman značenje

šta znači Guvernman

Na latinici: Definicija i značenje reči Guvernman (fr. gouvernement) vlada, oblik vladanja; uprava; uprava jedne pokrajine, namesništvo, upravništvo; upravna oblast, vojni okrug; stan Zgpravnika, name-snika islično:

Reč Guvernman sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. гоувернемент) влада, облик владања; управа; управа једне покрајине, намесништво, управништво; управна област, војни округ; стан Згправника, наме-сника и сл.


Guvernman vlada, oblik vladanja; uprava; uprava jedne pokrajine, namesništvo,...
Guvernirati krmaniti, upravljati; rukovati, rukovo-diti; vladati; vaspitavati....
Guvernanta vaspitačica, domaća učiteljica; na dvorovima: domoupraviteljka, name...
Guvernadur zastupnik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad Crnom Gor...
Guverner glavni komandant vojnog okruga ; u Sev. Americi: najviši državni sl...
Sve reči na slovo g