Skip to main content

Guvernman

Šta znači Guvernman


Guvernman značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Guvernman (od francuske reči: gouvernement) vlada, oblik vladanja; uprava; uprava jedne pokrajine, namesništvo, upravništvo; upravna oblast, vojni okrug; stan Zgpravnika, namesnika islično:

Reč Guvernman napisana unazad: namnrevug

Guvernman se sastoji od 9 slova.

sta je Guvernman

Slično:
Šta znači Guvernman vlada, oblik vladanja; uprava; uprava jedne pokrajine, na...
Šta znači Guvernirati krmaniti, upravljati; rukovati, rukovo-diti; vladati; vas...
Šta znači Guvernanta vaspitačica, domaća učiteljica; na dvorovima: domoupravite...
Šta znači Guvernadur zastupnik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad...
Šta znači Guverner glavni komandant vojnog okruga ; u Sev. Americi: najviši d...