Skip to main content

Guvernanta

Šta znači Guvernanta


Guvernanta značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Guvernanta (od francuske reči: gouvernante) vaspitačica, domaća učiteljica; na dvorovima: domoupraviteljka, namesnica.

Reč Guvernanta napisana unazad: atnanrevug

Guvernanta se sastoji od 10 slova.

sta je Guvernanta

Slično:
Šta znači Guvernman vlada, oblik vladanja; uprava; uprava jedne pokrajine, na...
Šta znači Guvernirati krmaniti, upravljati; rukovati, rukovo-diti; vladati; vas...
Šta znači Guvernanta vaspitačica, domaća učiteljica; na dvorovima: domoupravite...
Šta znači Guvernadur zastupnik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad...
Šta znači Guverner glavni komandant vojnog okruga ; u Sev. Americi: najviši d...