Skip to main content

Guvernanta značenje

šta znači Guvernanta

Na latinici: Definicija i značenje reči Guvernanta (fr. gouvernante) vaspitačica, domaća učiteljica; na dvorovima: domoupraviteljka, namesnica.

Reč Guvernanta sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. гоувернанте) васпитачица, домаћа учитељица; на дворовима: домоуправитељка, намесница.


Guvernman vlada, oblik vladanja; uprava; uprava jedne pokrajine, namesništvo,...
Guvernirati krmaniti, upravljati; rukovati, rukovo-diti; vladati; vaspitavati....
Guvernanta vaspitačica, domaća učiteljica; na dvorovima: domoupraviteljka, name...
Guvernadur zastupnik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad Crnom Gor...
Guverner glavni komandant vojnog okruga ; u Sev. Americi: najviši državni sl...
  • 2022-06-23 12:54:33

    gordana

    licna intelektualno usluzna osoba koja nadzire decu i domacinstvo odredjene porodice

Sve reči na slovo g