Skip to main content

Ihtijar značenje

šta znači Ihtijar

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihtijar (arap. ihtiyar,od turske reči: ihtiyar) star čovek, starac.

Reč Ihtijar sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап. ихтиyар, тур. ихтиyар) стар човек, старац.


Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe. ...
Sve reči na slovo i