Skip to main content

Ihtijar značenje

Šta znači Ihtijar


Ihtijar

latinica:

Definicija i značenje reči Ihtijar (od arapske reči: ihtiyar, od turske reči: ihtiyar) star čovek, starac.

Reč Ihtijar napisana unazad: rajithi

Ihtijar se sastoji od 7 slova.

sta je Ihtijar

Slično:
Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje rib...
Sve reči na slovo i