Skip to main content

Ihtiti značenje

šta znači Ihtiti

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihtiti (od grčke reči: ichthys-ites) pl. riblje okamenotine.

Reč Ihtiti sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. ицхтхyс-итес) пл. рибље окаменотине.


Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe. ...
Sve reči na slovo i