Skip to main content

Ihtiotipoliti značenje

šta znači Ihtiotipoliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihtiotipoliti (od grčke reči: ichthys, typos otisak, lithos kamen) pl. riblji otisci u kamenu.

Reč Ihtiotipoliti sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. ицхтхyс, тyпос отисак, литхос камен) пл. рибљи отисци у камену.


Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe. ...
Sve reči na slovo i