Skip to main content

Ihtiotipoliti značenje

Šta znači Ihtiotipoliti


Ihtiotipoliti

latinica:

Definicija i značenje reči Ihtiotipoliti (od grčke reči: ichthys, typos otisak, lithos kamen) pl. riblji otisci u kamenu.

Reč Ihtiotipoliti napisana unazad: itilopitoithi

Ihtiotipoliti se sastoji od 13 slova.

sta je Ihtiotipoliti

Slično:
Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje rib...
Sve reči na slovo i