Skip to main content

Ihtioteologija značenje

Šta znači Ihtioteologija


Ihtioteologija

latinica:

Definicija i značenje reči Ihtioteologija (od grčke reči: ichthys, theos bog, logfa) dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe.

Reč Ihtioteologija napisana unazad: ajigoloetoithi

Ihtioteologija se sastoji od 14 slova.

sta je Ihtioteologija

Slično:
Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje rib...
Sve reči na slovo i