Skip to main content

Ihtiofagi značenje

Šta znači Ihtiofagi


Ihtiofagi

latinica:

Definicija i značenje reči Ihtiofagi (od grčke reči: ichthysphagoi) pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom (kao npr. neka divlja plemena u Africi i na obalama Arabije i Crvenog mora).

Reč Ihtiofagi napisana unazad: igafoithi

Ihtiofagi se sastoji od 9 slova.

sta je Ihtiofagi

Slično:
Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje rib...
Sve reči na slovo i