Skip to main content

Ihtiofagija značenje

Šta znači Ihtiofagija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihtiofagija (od grčke reči: ichthys-phagla) hranjenje ribom;isto znači i ihtiofagi.

Reč Ihtiofagija napisana unazad: ajigafoithi

Ihtiofagija se sastoji od 11 slova.

Šta je Ihtiofagija

На Ћирилици: (грч. ицхтхyс-пхагла) храњење рибом; уп. ихтиофаги.

Slično: 
Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe. ...
Sve reči na slovo i