Skip to main content

Ihtijeleum značenje

Šta znači Ihtijeleum


Ihtijeleum

latinica:

Definicija i značenje reči Ihtijeleum (od grčke reči: ichthys, latinski oleum ulje) riblje ulje, riblji zejtin.

Reč Ihtijeleum napisana unazad: muelejithi

Ihtijeleum se sastoji od 10 slova.

sta je Ihtijeleum

Slično:
Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje rib...
Sve reči na slovo i