Skip to main content

Ihtiodonti značenje

šta znači Ihtiodonti

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihtiodonti (od grčke reči: ichthyos, odus, oddntos zub) pl. kol. okamenjeni riblji zubi.

Reč Ihtiodonti sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ицхтхyос, одус, одднтос зуб) пл. кол. окамењени рибљи зуби.


Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe. ...
Sve reči na slovo i