Skip to main content

Ihtioidan značenje

šta znači Ihtioidan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihtioidan (od grčke reči: ichthyo-eides) sličan ribi, kao riba, u obliku ribe.

Reč Ihtioidan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ицхтхyо-еидес) сличан риби, као риба, у облику рибе.


Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe. ...
Sve reči na slovo i