Skip to main content

Ihtiokola značenje

Šta znači Ihtiokola


Ihtiokola

latinica:

Definicija i značenje reči Ihtiokola (od grčke reči: ichthys, kolla lepak) riblji lepak, riblje tutkalo, morunin mehur od koga se pravi lepak, kit, engleski flaster i dr

Reč Ihtiokola napisana unazad: alokoithi

Ihtiokola se sastoji od 9 slova.

sta je Ihtiokola

Slično:
Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje rib...
Sve reči na slovo i