Skip to main content

Ihtiokola značenje

šta znači Ihtiokola

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihtiokola (od grčke reči: ichthys, kolla lepak) riblji lepak, riblje tutkalo, morunin mehur od koga se pravi lepak, kit, engleski flaster i dr

Reč Ihtiokola sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ицхтхyс, колла лепак) рибљи лепак, рибље туткало, морунин мехур од кога се прави лепак, кит, енглески фластер и др


Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe. ...
Sve reči na slovo i