Skip to main content

Ihtiol značenje

šta znači Ihtiol

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihtiol (od grčke reči: ichthys, latinski oleum ulje)medicina: mineralno ulje koje sadrži fosilne ostatke riba (gusta, bistra, neprijatna mirisa i ukusa tečnost, upotrebljava se poglavito za lečenje ženskih spolnih organa, crvenog vetra i raznih kožnih oboljenja).

Reč Ihtiol sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. ицхтхyс, лат. олеум уље) мед. минерално уље које садржи фосилне остатке риба (густа, бистра, непријатна мириса и укуса течност, употребљава се поглавито за лечење женских сполних органа, црвеног ветра и разних кожних обољења).


Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe. ...
Sve reči na slovo i