Skip to main content

Ihtiolit značenje

šta znači Ihtiolit

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihtiolit (od grčke reči: ichthys, lithos kamen)Minerali: riblji kamen.

Reč Ihtiolit sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ицхтхyс, литхос камен) мин. рибљи камен.


Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe. ...
Sve reči na slovo i