Skip to main content

Ihtiolog značenje

šta znači Ihtiolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihtiolog (od grčke reči: ichthys, 16gos) poznavalac riba, proučavalac riba.

Reč Ihtiolog sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ицхтхyс, 16гос) познавалац риба, проучавалац риба.


Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe. ...
Sve reči na slovo i