Skip to main content

Šta znači Ihtiologija značenje reči


Ihtiologija

latinica:

Definicija i značenje reči Ihtiologija (od grčke reči: ichthys, logfa) nauka koja se bavi proučavanjem riba.

Reč Ihtiologija napisana unazad: ajigoloithi

Ihtiologija se sastoji od 11 slova.

sta je Ihtiologija

Slično:
Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje rib...
Sve reči na slovo i