Skip to main content

Ihtiomantija značenje

šta znači Ihtiomantija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihtiomantija (od grčke reči: ichthys, mantela prori-canje) proricanje po utrobi riba.

Reč Ihtiomantija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. ицхтхyс, мантела прори-цање) прорицање по утроби риба.


Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe. ...
Sve reči na slovo i