Skip to main content

Ihtiomantija značenje

Šta znači Ihtiomantija


Ihtiomantija

latinica:

Definicija i značenje reči Ihtiomantija (od grčke reči: ichthys, mantela proricanje) proricanje po utrobi riba.

Reč Ihtiomantija napisana unazad: ajitnamoithi

Ihtiomantija se sastoji od 12 slova.

sta je Ihtiomantija

Slično:
Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje rib...
Sve reči na slovo i