Skip to main content

Ihtiomorfan značenje

Šta znači Ihtiomorfan


Ihtiomorfan

latinica:

Definicija i značenje reči Ihtiomorfan (od grčke reči: ichthys, morphe) ribast, u obliku ribe, sličan ribi, kao riba, ribolik.

Reč Ihtiomorfan napisana unazad: nafromoithi

Ihtiomorfan se sastoji od 11 slova.

sta je Ihtiomorfan

Slično:
Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje rib...
Sve reči na slovo i