Skip to main content

Ihtiosaur značenje

šta znači Ihtiosaur

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihtiosaur (od grčke reči: ichthys, sauros gušter) riba- -gušter, prepotopska životinjska vrsta iz jurskog perioda, sredina između ribe i guštera.

Reč Ihtiosaur sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ицхтхyс, саурос гуштер) риба- -гуштер, препотопска животињска врста из јурског периода, средина између рибе и гуштера.


Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe. ...
Sve reči na slovo i