Skip to main content

Šta znači Ihtiosaur značenje reči


Ihtiosaur

latinica:

Definicija i značenje reči Ihtiosaur (od grčke reči: ichthys, sauros gušter) riba gušter, prepotopska životinjska vrsta iz jurskog perioda, sredina između ribe i guštera.

Reč Ihtiosaur napisana unazad: ruasoithi

Ihtiosaur se sastoji od 9 slova.

sta je Ihtiosaur

Slično:
Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje rib...
Sve reči na slovo i