Skip to main content

Ihtioza značenje

šta znači Ihtioza

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihtioza (od grčke reči: f chthyos)medicina: vrsta kožne bolesti: kraljuštica,to jest sušenje i perutanje kože.

Reč Ihtioza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. ф цхтхyос) мед. врста кожне болести: краљуштица, тј. сушење и перутање коже.


Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe. ...
Sve reči na slovo i