Skip to main content

Inhibicija značenje

šta znači Inhibicija

Na latinici: Definicija i značenje reči Inhibicija (latinski inhibitio)daziologija: zadržavanje neke organske radnje, funkcije, voljom ili nevoljnom fiziološkom radnjom; psihologiji: sprečavanje Koje se vrši voljom, ili nagonski i podsvesno, na kakav čuvstveni podstrek ili drugo duševno stanje;pravo: zabrana (višega suda) da se po nekoj stvari obustavi postupak (u nižem sudu).

Reč Inhibicija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. инхибитио) физиол. задржавање неке органске радње, функције, вољом или невољном физиолошком радњом; псих. спречавање Које се врши вољом, или нагонски и подсвесно, на какав чувствени подстрек или друго душевно стање; прав. забрана (вишега суда) да се по некој ствари обустави поступак (у нижем суду).


Inhumacija ukop, ukopavanje, sahranjivane, sahrana...
Inhumanitet nečovečnost; neobrazovanost, neblagorodnost, neljubaznost...
Inhumanacija kol. očove-čenje, počovečenje, ovaploćenje Hristovo...
Inhoativan početni, uvod-ni; verba inhoativa pl. gran. glagoli koji pokazuju ...
Inhoativa početni, uvod-ni; verba inhoativa pl. gram. glagoli koji pokazuju ...
Inhibitorij(um) prav. v. inhibitorijale...
Sve reči na slovo i