Skip to main content

Inhibitorij(um) značenje

šta znači Inhibitorij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Inhibitorij(um) (od latinske reči: inhibitorium)pravo: v. inhibitorijale

Reč Inhibitorij(um) sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нлат. инхибиториум) прав. в. инхибиторијале


Inhumacija ukop, ukopavanje, sahranjivane, sahrana...
Inhumanitet nečovečnost; neobrazovanost, neblagorodnost, neljubaznost...
Inhumanacija kol. očove-čenje, počovečenje, ovaploćenje Hristovo...
Inhoativan početni, uvod-ni; verba inhoativa pl. gran. glagoli koji pokazuju ...
Inhoativa početni, uvod-ni; verba inhoativa pl. gram. glagoli koji pokazuju ...
Inhibitorij(um) prav. v. inhibitorijale...
Sve reči na slovo i