Skip to main content

Inhoativan značenje

šta znači Inhoativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Inhoativan (latinski inchoativus) početni, uvod-ni; verba inhoativa (latinski verba inchoativa) pl. gran. glagoli koji pokazuju početak neke radnje

Reč Inhoativan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. инцхоативус) почетни, увод-ни; верба инхоатива (лат. верба инцхоатива) пл. гран. глаголи који показују почетак неке радње


Inhumacija ukop, ukopavanje, sahranjivane, sahrana...
Inhumanitet nečovečnost; neobrazovanost, neblagorodnost, neljubaznost...
Inhumanacija kol. očove-čenje, počovečenje, ovaploćenje Hristovo...
Inhoativan početni, uvod-ni; verba inhoativa pl. gran. glagoli koji pokazuju ...
Inhoativa početni, uvod-ni; verba inhoativa pl. gram. glagoli koji pokazuju ...
Inhibitorij(um) prav. v. inhibitorijale...
Sve reči na slovo i