Skip to main content

Inhumanitet značenje

šta znači Inhumanitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Inhumanitet (latinski inhumanitas) nečovečnost; neobrazovanost, neblagorodnost, neljubaznost

Reč Inhumanitet sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. инхуманитас) нечовечност; необразованост, неблагородност, нељубазност


Inhumacija ukop, ukopavanje, sahranjivane, sahrana...
Inhumanitet nečovečnost; neobrazovanost, neblagorodnost, neljubaznost...
Inhumanacija kol. očove-čenje, počovečenje, ovaploćenje Hristovo...
Inhoativan početni, uvod-ni; verba inhoativa pl. gran. glagoli koji pokazuju ...
Inhoativa početni, uvod-ni; verba inhoativa pl. gram. glagoli koji pokazuju ...
Inhibitorij(um) prav. v. inhibitorijale...
Sve reči na slovo i