Skip to main content

Inicijacija značenje

šta znači Inicijacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Inicijacija (let. initiatio uvođenje, upući-venje, posvećivanje u što) etn. običaji i obredi (gotovo kod svih primitivnih naroda) kojime se dečak proglešava momkom, a devojčica devojkom.

Reč Inicijacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лет. инитиатио увођење, упући-вење, посвећивање у што) етн. обичаји и обреди (готово код свих примитивних народа) којиме се дечак проглешава момком, а девојчица девојком.


Inicijativa Inicijativa je sposobnost da se otpočne, pokrene nešto samostalno, vol...
Initima l. unutrašnji, skriveni sadržaj duševnog života pojedinca; skrivena ...
Inicijum uvod, pristup, početek; ab iiicio od početka, ispočetka;lni-cijum ...
Inicijacija etn. običaji i obredi kojime se dečak proglešava momkom, a devojč...
Inicijatorski podstrekački, zečetnički, pregelački....
Inicijator podstrekeč, ze-četnik, vinovnik, pregalac, čovek or, inicijative; up...
Sve reči na slovo i