Skip to main content

Initima značenje

šta znači Initima

Na latinici: Definicija i značenje reči Initima (latinski intimus) l. unutrašnji, skriveni sadržaj duševnog života pojedinca; skrivena misao, želja; skriven, zatvoren način življenja; prijatna sredina, topla atmosfera; 2. anat. unutrašnji sloj zida krvnih i limfnih sudova.

Reč Initima sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. интимус) л. унутрашњи, скривени садржај душевног живота појединца; скривена мисао, жеља; скривен, затворен начин живљења; пријатна средина, топла атмосфера; 2. анат. унутрашњи слој зида крвних и лимфних судова.


Inicijativa Inicijativa je sposobnost da se otpočne, pokrene nešto samostalno, vol...
Initima l. unutrašnji, skriveni sadržaj duševnog života pojedinca; skrivena ...
Inicijum uvod, pristup, početek; ab iiicio od početka, ispočetka;lni-cijum ...
Inicijacija etn. običaji i obredi kojime se dečak proglešava momkom, a devojč...
Inicijatorski podstrekački, zečetnički, pregelački....
Inicijator podstrekeč, ze-četnik, vinovnik, pregalac, čovek or, inicijative; up...
Sve reči na slovo i