Skip to main content

Inicijativan značenje

šta znači Inicijativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Inicijativan (od latinske reči: initiativa) koji daje podstreka, koji prvi počinje nešto, koji redi iz sopstvenih pobuda, pregalački, preduzimljiv

Reč Inicijativan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. инитиатива) који даје подстрека, који први почиње нешто, који реди из сопствених побуда, прегалачки, предузимљив


Initima l. unutrašnji, skriveni sadržaj duševnog života pojedinca; skrivena ...
Inicijum uvod, pristup, početek; ab iiicio od početka, ispočetka;lni-cijum ...
Inicijacija etn. običaji i obredi kojime se dečak proglešava momkom, a devojč...
Inicijatorski podstrekački, zečetnički, pregelački....
Inicijator podstrekeč, ze-četnik, vinovnik, pregalac, čovek or, inicijative; up...
Inicijativan koji daje podstreka, koji prvi počinje nešto, koji redi iz sopstven...
Sve reči na slovo i