Skip to main content

Inicirati značenje

šta znači Inicirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Inicirati (latinski initium početek) deti, deveti inicijetivu za nešto, zepočeti, zepo-činjati, pokrenuti, pokretati, izazvati, izaziveti nešto; uvesti, uvoditi, ostve-riti, ostveriveti nešto (kao novinu, po prvi put), zečeti, zečinjeti.

Reč Inicirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. инитиум почетек) дети, девети иницијетиву за нешто, зепочети, зепо-чињати, покренути, покретати, изазвати, изазивети нешто; увести, уводити, остве-рити, остверивети нешто (као новину, по први пут), зечети, зечињети.


Inicijativa Inicijativa je sposobnost da se otpočne, pokrene nešto samostalno, vol...
Initima l. unutrašnji, skriveni sadržaj duševnog života pojedinca; skrivena ...
Inicijum uvod, pristup, početek; ab iiicio od početka, ispočetka;lni-cijum ...
Inicijacija etn. običaji i obredi kojime se dečak proglešava momkom, a devojč...
Inicijatorski podstrekački, zečetnički, pregelački....
Inicijator podstrekeč, ze-četnik, vinovnik, pregalac, čovek or, inicijative; up...
Sve reči na slovo i