Skip to main content

Iracioialan značenje

šta znači Iracioialan

Na latinici: Definicija i značenje reči Iracioialan (latinski irrationalis) nerazuman, koji nije obdaren razumom; nerazložan, nepametan, koji je „iznad razuma", protivan razumu, koji se razumom (umom) ili pojmovnim mišljenjem ne može shvatiti, koji se ne može dovesti u sklad sa zakonima logičnog mišljenja; mag. neracionalan; nesamerljiv običnim veličinama kao što su prirodni brojevi; neizražljiv običnim (krajnjim) razlomkom, pravim ili nepravim; obično se kaže za korenove, npr. iracionalan broj\| 2.

Reč Iracioialan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. ирратионалис) неразуман, који није обдарен разумом; неразложан, непаметан, који је „изнад разума", противан разуму, који се разумом (умом) или појмовним мишљењем не може схватити, који се не може довести у склад са законима логичног мишљења; маг. нерационалан; несамерљив обичним величинама као што су природни бројеви; неизражљив обичним (крајњим) разломком, правим или неправим; обично се каже за коренове, нпр. ирационалан број\| 2.


Iracionalnost v. iracionalitet....
Iracionalitet nerazumnost, neobdarenost razumom; nesagla-snost sa razumom, neshva...
Iracionalizam fil. metafizičke gledište kome je polazna tačka. za posmatranje i sh...
Iracioialan nerazuman, koji nije obdaren razumom; nerazložan, nepametan, koji ...
Irascibilan sklon gnevu, ljutit, durnovit, plahovit; ab irato u ljutnji, u raz...
Iranski jezici porodica indoevropskih jezika koja, sa indijskim, sačinjava arijsku g...
Sve reči na slovo i