Skip to main content

Iracionalizam značenje

šta znači Iracionalizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Iracionalizam (latinski irrationalis) fil. metafizičke gledište kome je polazna tačka. za posmatranje i shvatanje sveta ono što je nerazumno i nepodložno zakonima nauke

Reč Iracionalizam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. ирратионалис) фил. метафизичке гледиште коме је полазна тачка. за посматрање и схватање света оно што је неразумно и неподложно законима науке


Iracionalnost v. iracionalitet....
Iracionalitet nerazumnost, neobdarenost razumom; nesagla-snost sa razumom, neshva...
Iracionalizam fil. metafizičke gledište kome je polazna tačka. za posmatranje i sh...
Iracioialan nerazuman, koji nije obdaren razumom; nerazložan, nepametan, koji ...
Irascibilan sklon gnevu, ljutit, durnovit, plahovit; ab irato u ljutnji, u raz...
Iranski jezici porodica indoevropskih jezika koja, sa indijskim, sačinjava arijsku g...
Sve reči na slovo i