Skip to main content

Iracionalnost značenje

šta znači Iracionalnost

Na latinici: Definicija i značenje reči Iracionalnost v. iracionalitet.

Reč Iracionalnost sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: в. ирационалитет.


Iracionalnost v. iracionalitet....
Iracionalitet nerazumnost, neobdarenost razumom; nesagla-snost sa razumom, neshva...
Iracionalizam fil. metafizičke gledište kome je polazna tačka. za posmatranje i sh...
Iracioialan nerazuman, koji nije obdaren razumom; nerazložan, nepametan, koji ...
Irascibilan sklon gnevu, ljutit, durnovit, plahovit; ab irato u ljutnji, u raz...
Iranski jezici porodica indoevropskih jezika koja, sa indijskim, sačinjava arijsku g...
Sve reči na slovo i