Skip to main content

Iracionalitet značenje

šta znači Iracionalitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Iracionalitet (od latinske reči: irrationalis) nerazumnost, neobdarenost razumom; nesagla-snost sa razumom, neshvatljivost pojmovima, ono na što se ne mogu primeniti zakoni logike; matematika: neracionalnost, nesa-merljivost običnim veličinama, kao što su prirodni brojevi; neizražljivost običnim (krajnjim) razlomkom, pravim ili nepravim

Reč Iracionalitet sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. ирратионалис) неразумност, необдареност разумом; несагла-сност са разумом, несхватљивост појмовима, оно на што се не могу применити закони логике; мат. нерационалност, неса-мерљивост обичним величинама, као што су природни бројеви; неизражљивост обичним (крајњим) разломком, правим или неправим


Iracionalnost v. iracionalitet....
Iracionalitet nerazumnost, neobdarenost razumom; nesagla-snost sa razumom, neshva...
Iracionalizam fil. metafizičke gledište kome je polazna tačka. za posmatranje i sh...
Iracioialan nerazuman, koji nije obdaren razumom; nerazložan, nepametan, koji ...
Irascibilan sklon gnevu, ljutit, durnovit, plahovit; ab irato u ljutnji, u raz...
Iranski jezici porodica indoevropskih jezika koja, sa indijskim, sačinjava arijsku g...
Sve reči na slovo i