Skip to main content

Iradijacija značenje

šta znači Iradijacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Iradijacija (od latinske reči: iradiatio) ozračivanje, ozračenje, osvetljavanje, zračenje; zrakasto širenje; ozračenost, obasjanost;figurativno: ozarivanje, ozarenje, ozarenost; ont. pojava da svetli (beli) predmeti izgledaju na tamnoj (crnoj) osnovi veći nego isto toliki tamni (crni) predmeti na svetloj (beloj);med. širenje bola izvan granica obolelog dela tela-,lingvistika: širenje jedne gramatičke kate-gorije s nekog određenog područja na druga.

Reč Iradijacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. ирадиатио) озрачивање, озрачење, осветљавање, зрачење; зракасто ширење; озраченост, обасјаност; фиг. озаривање, озарење, озареност; онт. појава да светли (бели) предмети изгледају на тамној (црној) основи већи него исто толики тамни (црни) предмети на светлој (белој);мед. ширење бола изван граница оболелог дела тела-,лингв. ширење једне граматичке кате-горије с неког одређеног подручја на друга.


Iracionalnost v. iracionalitet....
Iracionalitet nerazumnost, neobdarenost razumom; nesagla-snost sa razumom, neshva...
Iracionalizam fil. metafizičke gledište kome je polazna tačka. za posmatranje i sh...
Iracioialan nerazuman, koji nije obdaren razumom; nerazložan, nepametan, koji ...
Irascibilan sklon gnevu, ljutit, durnovit, plahovit; ab irato u ljutnji, u raz...
Iranski jezici porodica indoevropskih jezika koja, sa indijskim, sačinjava arijsku g...
Sve reči na slovo i