Skip to main content

Istam značenje

Šta znači Istam


Istam

latinica:

Definicija i značenje reči Istam geogr. uska kopnena prevlake izmeću dva mora (naziv prema Korintskoj prevlaci Isthmos, koja spaja Peloponez sa grčkim kopnom).

Reč Istam napisana unazad: matsi

Istam se sastoji od 5 slova.

sta je Istam

Slično:
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa ...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-ri...
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i d...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Istoriografija pisanje istorije....
Istoriograf pisac istorije, povesničar....
Sve reči na slovo i