Skip to main content

Istam značenje

šta znači Istam

Na latinici: Definicija i značenje reči Istam geogr. uska kopnena prevlake izmeću dva mora (naziv prema Korintskoj prev-laci Isthmos, koja spaja Peloponez sa grčkim kopnom).

Reč Istam sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: геогр. уска копнена превлаке измећу два мора (назив према Коринтској прев-лаци Истхмос, која спаја Пелопонез са грчким копном).


Istraga Istraga je rieč koja označava postupke koji za cilj imaju ustanoviti č...
Istražiti Istraga je glagol koji znači proveriti, ispitati. Sprovesti istragu....
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Sve reči na slovo i