Skip to main content

Istam značenje

Šta znači Istam

Na latinici: Definicija i značenje reči Istam geogr. uska kopnena prevlake izmeću dva mora (naziv prema Korintskoj prev-laci Isthmos, koja spaja Peloponez sa grčkim kopnom).

Reč Istam napisana unazad: matsi

Istam se sastoji od 5 slova.

Šta je Istam

На Ћирилици: геогр. уска копнена превлаке измећу два мора (назив према Коринтској прев-лаци Истхмос, која спаја Пелопонез са грчким копном).

Slično: 
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Istoriografija pisanje istorije....
Istoriograf pisac istorije, povesničar....
Sve reči na slovo i