Skip to main content

Istražiti značenje

šta znači Istražiti

Na latinici: Definicija i značenje reči Istražiti Istraga je glagol koji znači proveriti, ispitati. Sprovesti istragu.

Reč Istražiti sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: Истрага је глагол који значи проверити, испитати. Спровести истрагу.


Istraga Istraga je rieč koja označava postupke koji za cilj imaju ustanoviti č...
Istražiti Istraga je glagol koji znači proveriti, ispitati. Sprovesti istragu....
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Sve reči na slovo i