Skip to main content

Istraga značenje

šta znači Istraga

Na latinici: Definicija i značenje reči Istraga Istraga je rieč koja označava postupke koji za cilj imaju ustanoviti činjenice vezane uz neki događaj, najčešće zločin ili katastrofalni udes, a koje obično provode za to posebno ovlaštena državna tijela, odnosno istražni organi - policija, tužilaštvo, istražni sudac, istražni odbor parlamenta islično:

Reč Istraga sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: Истрага је риеч која означава поступке који за циљ имају установити чињенице везане уз неки догађај, најчешће злочин или катастрофални удес, а које обично проводе за то посебно овлаштена државна тијела, односно истражни органи - полиција, тужилаштво, истражни судац, истражни одбор парламента и сл.


Istraga Istraga je rieč koja označava postupke koji za cilj imaju ustanoviti č...
Istražiti Istraga je glagol koji znači proveriti, ispitati. Sprovesti istragu....
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Sve reči na slovo i