Skip to main content

Istoriomatija značenje

šta znači Istoriomatija

Na latinici: Definicija i značenje reči Istoriomatija (od grčke reči: historia, mathema poznavanje, nauka) izučavanje istorije.

Reč Istoriomatija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. хисториа, матхема познавање, наука) изучавање историје.


Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Istoriografija pisanje istorije....
Istoriograf pisac istorije, povesničar....
Sve reči na slovo i