Skip to main content

Šta znači Istoriomatija značenje reči


Istoriomatija

latinica:

Definicija i značenje reči Istoriomatija (od grčke reči: historia, mathema poznavanje, nauka) izučavanje istorije.

Reč Istoriomatija napisana unazad: ajitamoirotsi

Istoriomatija se sastoji od 13 slova.

sta je Istoriomatija

Slično:
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa ...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-ri...
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i d...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Istoriografija pisanje istorije....
Istoriograf pisac istorije, povesničar....
Sve reči na slovo i