Skip to main content

Istoričar značenje

šta znači Istoričar

Na latinici: Definicija i značenje reči Istoričar (od grčke reči: historikos) pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik.

Reč Istoričar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. хисторикос) писац историје, проучавалац историје, повесничар ;хисто-рик.


Istraga Istraga je rieč koja označava postupke koji za cilj imaju ustanoviti č...
Istražiti Istraga je glagol koji znači proveriti, ispitati. Sprovesti istragu....
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Sve reči na slovo i