Skip to main content

Istoricizam značenje

šta znači Istoricizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Istoricizam (od grčke reči: historia) l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne po njihovoj unutarnjoj vrednosti, nego u istorijskoj sredini,to jest u odnosu prema društvenoj sredini iz koje su ponikli; 2. težnja da se umetnička dela objašnjavaju metodom čiste istoričnosti, isključujući kao prazno i opasno svako estetsko posmatranje; 3. shvatanje po kome je istorija, ostavljena sopstvenoj moći i bez pomoći filozofije, sposobna da utvrdi izvesne moralne i religijske istine.

Reč Istoricizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. хисториа) л. социолошко и филозофско учење које посматра људе и догађаје не по њиховој унутарњој вредности, него у историјској средини, тј. у односу према друштвеној средини из које су поникли; 2. тежња да се уметничка дела објашњавају методом чисте историчности, искључујући као празно и опасно свако естетско посматрање; 3. схватање по коме је историја, остављена сопственој моћи и без помоћи филозофије, способна да утврди извесне моралне и религијске истине.


Istraga Istraga je rieč koja označava postupke koji za cilj imaju ustanoviti č...
Istražiti Istraga je glagol koji znači proveriti, ispitati. Sprovesti istragu....
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Sve reči na slovo i