Skip to main content

Istar značenje

šta znači Istar

Na latinici: Definicija i značenje reči Istar naziv feničanske boginje Astarte kod starih Asiraca.

Reč Istar sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: назив феничанске богиње Астарте код старих Асираца.


Istraga Istraga je rieč koja označava postupke koji za cilj imaju ustanoviti č...
Istražiti Istraga je glagol koji znači proveriti, ispitati. Sprovesti istragu....
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Sve reči na slovo i