Skip to main content

Istar značenje

šta znači Istar

Na latinici: Definicija i značenje reči Istar naziv feničanske boginje Astarte kod starih Asiraca.

Reč Istar sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: назив феничанске богиње Астарте код старих Асираца.


Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Istoriografija pisanje istorije....
Istoriograf pisac istorije, povesničar....
Sve reči na slovo i