Skip to main content

Ister i Istar značenje

šta znači Ister i Istar

Na latinici: Definicija i značenje reči Ister i Istar antičko ime za Dunav.

Reč Ister i Istar sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: античко име за Дунав.


Istraga Istraga je rieč koja označava postupke koji za cilj imaju ustanoviti č...
Istražiti Istraga je glagol koji znači proveriti, ispitati. Sprovesti istragu....
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Sve reči na slovo i