Skip to main content

Ister i Istar značenje

šta znači Ister i Istar

Na latinici: Definicija i značenje reči Ister i Istar antičko ime za Dunav.

Reč Ister i Istar sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: античко име за Дунав.


Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Istoriografija pisanje istorije....
Istoriograf pisac istorije, povesničar....
Sve reči na slovo i