Skip to main content

Istifan značenje

šta znači Istifan

Na latinici: Definicija i značenje reči Istifan (tur. istifan, nod grčke reči: stefanos) vrsta ženskog pokrivala za glavu; nevestin venac.

Reč Istifan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. истифан, нгрч. стефанос) врста женског покривала за главу; невестин венац.


Istraga Istraga je rieč koja označava postupke koji za cilj imaju ustanoviti č...
Istražiti Istraga je glagol koji znači proveriti, ispitati. Sprovesti istragu....
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Sve reči na slovo i