Skip to main content

Istiva značenje

šta znači Istiva

Na latinici: Definicija i značenje reči Istiva (tur. istifa) bela zemlja od koje se prave lule.

Reč Istiva sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. истифа) бела земља од које се праве луле.


Istraga Istraga je rieč koja označava postupke koji za cilj imaju ustanoviti č...
Istražiti Istraga je glagol koji znači proveriti, ispitati. Sprovesti istragu....
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Sve reči na slovo i